Em trai hư, bỏ thuốc kích dục vào nước cam cho chị uống